czwartek, 28 kwietnia 2016

Wacław Strażewicz musi odejść!

W czwartek, 28 kwietnia 2016 r., podczas sesji Rady Powiatu Giżyckiego złożono wniosek o odwołanie Wacława Strażewicza (PSL) z urzędu Starosty Powiatu Giżyckiego. Wniosek podpisało sześcioro radnych, w tym bohaterka antykomunistycznej opozycji i wieloletnia dyrektor giżyckiego szpitala Halina Sarul, przewodnicząca Rady Powiatu Giżyckiego Monika Łępicka-Gij - była wójt gminy Wydminy oraz inny mieszkaniec Wydmin Jan Krysiuk - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, szef giżyckich struktur Prawa i Sprawiedliwości, a także Lidia Należyty - była burmistrz Rynu.
Radni zarzucają staroście nieprawidłowy nadzór nad działalności szpitala powiatowego w Giżycku i chaos związany z jego funkcjonowaniem.
Odwołanie starosty oznacza odwołanie całego Zarządu Powiatu, w którym oprócz Strażewicza zasiada Mirosław Dariusz Drzażdżewski (PO) - wicestarosta, Henryk Dadełło (PO), Mateusz Sieroński (PSL), Rafał Ciechanowicz (PSL).
Do odwołania Starosty konieczna jest większość 2/3 ustawowego składu Rady Powiatu, w przypadku Powiatu Giżyckiego to 11 radnych. Pod wnioskiem podpisało się sześcioro radnych, co oznacza, że do większości brakuje jeszcze pięciu. Odwołanie Starosty jest bardzo możliwe, ponieważ pod wnioskiem o jego odwołanie podpisali się nie tylko ludzie utożsamiani z dotychczasową opozycją skupieni wokół Haliny Sarul, ale również politycy, których można było zaliczyć do koalicji: Lidia Należyty do Rady weszła, podobnie jak Strażewicz z PSL, a Monika Łępicka-Gij z listy tego samego komitetu, co wicestarosta Drzażdżewski. W moim przekonaniu, wniosek o odwołanie starosty nie jest rozgrywką polityczną, ale próbą rozwiązania trudnej sytuacji szpitala i całego powiatu giżyckiego, o czym świadczy brak podziałów politycznych autorów wniosku, są pod nim podpisy ludzi kojarzonych z PSL, PO i PiS.
Czy tonący szpital zatopi "niezatapialnego Wacława"? Odpowiedź na to pytanie poznamy najprawdopodobniej na najbliższej sesji Rady Powiatu Giżyckiego.
Wacław Strażewicz rządzi powiatem giżyckim od początku jego powstania, czyli od 1 stycznia 1999 r. Przez cały ten okres był starostą, z wyjątkiem kadencji 2010-2014, kiedy to z Mirosławem Dariuszem Drzażdżewskim zamienili się stołkami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz